Yến không để chọn topping

169,000₫
Yến Bình 300ml và topping10g Yến - 169k20g Yến - 259k
89,000₫
Yến tự chọn 100ml và 3 loại topping5g Yến - 89k10g Yến - 149k

 –  Sản phẩm của 3